Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

RVP

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Anthropological and Philological Analysis of Social and Gender Relations in Indo-European Myths: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others
 (Michal Cigán)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra0xg/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Theses on a related topic

Human Insecurity and Indignity in the European Union Refugees and Migrants Crossing the Croatian-Bosnian Border
 (Rosina Tavares)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztauh/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016.
 (Markéta Veselá)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71426 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století | Theses on a related topic

The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013
 (Michal Vít)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lamzh/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Evropská studia | Theses on a related topic

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v předmětu občanská výchova
 (Tereza Tesařová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8gim/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve výuce anglického jazyka
 (Vladimír VLÁŠEK)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hxofzq// | Učitelství pro základní školy / AJ-OV/ZŠ | Theses on a related topic

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v předmětu občanská výchova
 (Tereza Tesařová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8gim/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v rámci hodin zeměpisu na základní škole
 (Mariana Slámová)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//7enwiz// | Učitelství pro základní školy / zeměpis - občanská výchova | Theses on a related topic

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jako součást vzdělávacího obsahu výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ
 (Markéta ROCHOVANSKÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x123cn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

"Mé náboženství": K symbolice dítěte v myšlení Friedricha Nietzscheho
 (David Vaněk)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodur/ | Filozofie (čtyřleté) / Religionistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)