Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

normalization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Normalization of Unstructured Log Data into Streams of Structured Event Objects
 (Daniel Tovarňák)

2017, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjfzq/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse
 (Lenka Bernátová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1k76/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

An Analysis of Creativity and Normalization in the Czech and Slovak Translations of Arundhati Roy’s The God of Small Things
 (Anikó Füzéková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gghy0/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The development of Tatra car company in normalization period
 (Jakub Pospíšil)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27805 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Czech Alternative Culture under Communism: Unofficial Music during the Period of Normalization
 (Iva Raková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ypi7mo// | Cultural Studies / Euroculture | Theses on a related topic

Rozvojový dispozitív ako pole normalizácie národných štátov
 (Martin Karas)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxyn0/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Posouzení vlivu normalizačního válcování a normalizačního žíhání na vlastnosti tlustých plechů z ocelí S235 a S355
 (Tomáš Mazánek)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128847 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Eine vergleichende Analyse der Romane "Die Fassade" und "Der Taumel" von Libuše Moníková unter dem Aspekt der Darstellung der ,Normalisierungszeit'
 (Ludmila ZELINGEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9ymzrl// | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk | Theses on a related topic

Vzdělávání amatérských filmařů v Československu za normalizace: Typologie studijních materiálů pro filmové amatéry
 (Lucie Říhová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lj75b/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Problematika základních škol na stránkách Učitelských novin v době normalizace
 (Zdenka Cabanová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dran9/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)