Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

convolutional neural network

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Explaining convolutional neural network using clustering methods
 (Adam Bajger)

2022, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h97sd/ | Umělá inteligence a zpracování dat / Strojové učení a umělá inteligence | Theses on a related topic

Modelling small-RNA binding using Convolutional Neural Networks
 (Eva Klimentová)

2022, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dnbux/ | Umělá inteligence a zpracování dat / Bioinformatika a systémová biologie | Theses on a related topic

implement classification for traffic signs using convolutional neural network
 (Mohamad Abdulrahman)

2021, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//u7sb3m// | Systems Engineering and Informatics / Informatics | Theses on a related topic

Improving Generalization of Deep Convolutional Neural Networks for Acoustic Scene Classification
 (Fabian PAISCHER)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9gy6qr// | Applied Informatics / Bioinformatics | Theses on a related topic

Tool for data pre-processing and iterative learning of neural networks
 (Kristián Malák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wh6n6/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

On neural networks base study of radio galaxies
 (Radek Jančík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yki68/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Tomographic back-projection of either sparse or low-quality projection views, based on convolutional neural networks (CNN)
 (Payal JAIN)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m9or5p// | Artificial Intelligence and Data Science / | Theses on a related topic

Text classification with artificial neural networks
 (Anouk Wilstra)

2022, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13903 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic