Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

image search

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Towards Large-Scale Multi-Modal Image Search
 (Petra Budíková)

2013, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ar750/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Effect of the search image on the lizard ability to reveal a Batesian mimic
 (Josef BENEŠ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a74371// | Zoologie / | Theses on a related topic

Improving Quality of Content-Based Image Retrieval
 (Petra Budíková)

2010, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jb8hu/ | Informatika / | Theses on a related topic

L’image du Juif dans le roman québécois
 (Michaela Makuchová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi1i9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Rozhraní pro podobnostní hledání obrázků
 (Martin Kyselák)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgn27/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

A Content-Addressable Network for Similarity Search in Metric Spaces
 (Fabrizio Falchi)

2007, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/snvu2/ | Informatika / Informatika (angl.) | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro vyhledávání podobrázků
 (Kristína Kaiserová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oe5pk/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic