Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Technologická linka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)
Biotechnická opatření při rekultivaci území v OKR
 (Jiří Doležal)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92556 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Biotechnická opatření při těžbě a zpracování suroviny v kamenolomu Jablonné s návrhem následné rekultivace - studie
 (Marie Adamusová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82428 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh těžebních postupů s ohledem na výrobní technologii v kamenolomu Bystřec, následná sanace a rekultivace.
 (Jiřina Kukuricášová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137173 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace pískovny Závada
 (Petra Švancarová)

2023, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151169 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II-1. část na Dolech Nástup Tušimice
 (Liliana Nábělková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129936 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh důlně – technické rekultivace dobývacího prostoru Jas-Mos v Polské republice
 (Anna Štěpánková)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103122 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Možnosti rekultivace skládky KBV v Kopřivnici
 (Pavlína Tobiášová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115542 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Plán sanace a rekultivace lomu Lahošť - Jeníkov
 (Jan Havlíček)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144851 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Výsypky - jejich rekultivace a potenciál pro rozvoj území
 (Markéta Burkotová)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n7tn5x// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)