Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

modernizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Technoogická linka výroby směsi popelovin
 (Zuzana Blatoňová)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104811 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Modernizace a rozšíření technologické linky na kamenolomu Bělice
 (Michal Šárka)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144785 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Řešení provozně technologických problémů při zpracování kameniva na technologických linkách vybraných provozů
 (Miroslav Lapka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115405 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Modernizace úpravnické technologické linky - lom Kaplice
 (Vojtěch Plachý)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137228 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Možnosti úpravy technologické dopravy ve výrobních linkách lomových provozů
 (Miroslav Lapka)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151394 | Hornictví (čtyřleté) / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Posouzení pracovních rizik u technologické linky v pivovaru
 (Michaela Ondrůšková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150061 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Sběr dat z technologické linky
 (Viktor Tomek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/eqflq/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Kamenolom Horní Tašovice - Inovace technologické linky
 (Veronika Krátká)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115620 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru v závislosti na surovině na lokalitě Grygov
 (Zdeněk Cholek)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103600 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)