Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti úpravy technologické dopravy ve výrobních linkách lomových provozů
 (Miroslav Lapka)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151394 | Hornictví (čtyřleté) / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Úprava technologické linky na kamenolomu Nejdek
 (Roman Camfrla)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108385 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Ořechov- dobývacím prostoru Ořechov
 (Roman Camfrla)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119880 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na úpravu technologické linky za účelem zvýšení produkce v lomu Krásny Les
 (Jaroslav Hermann)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86361 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky.
 (Petr Langer)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82480 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic