Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

domácí péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Domácí paliativní péče a její dopad na klima v rodině
 (Lucie Christianová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6j5v/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Domácí paliativní péče v povědomí veřejnosti
 (Irena Prokšová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pn6w0/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Domácí paliativní péče v České republice
 (Veronika SIUDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0stsaw// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Domácí paliativní péče očima rodinných příslušníků
 (Tereza Perničková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7dd1b// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Využití sgentur domácí péče v paliativní péči
 (Marie Zbranková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03t2wy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Domácí Paliativní péče
 (Květa Saskie VELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wlrb4p// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče v domácím prostředí v České republice a v Německu
 (Adéla KUMMEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//48428f// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče poskytovaná rodinou pacienta v domácím prostředí
 (Tereza KUČEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yoamge// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Kombinace práce a péče o seniory z pohledu pečující rodiny
 (Alena Tesařová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxdp7/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Postoj terénních sociálních pracovníků a členů pečujících rodin k psychohygieně členů pečujících rodin při péči o osobu blízkou
 (Michal Sirka)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cnx4q/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)