Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paliativní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Domov jako místo k životu i umírání
 (Petra Barvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsxmx/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Eva Svobodová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/bo1dm/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Role sestry u umírajícího klienta v domově pro seniory
 (Petra STAŇKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2h5npc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika vnímání smrti a umírání z pohledu uživatelů sociální služby domov pro seniory
 (Libuše Soljaková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11040 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Eva Svobodová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/bo1dm/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Umírání a smrt z pohledu klientů v domově pro seniory
 (Veronika Škrabalová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/bclec/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Martina KOLÁŘÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gqrdj8// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Blanka LIEHMOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g5nsvu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče v domovech pro seniory
 (Tereza ŠORALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//akhu9e// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Rozdíly v rituálech a zvycích spojených s umíráním v hospici a domově pro seniory.
 (Barbora Macurová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13613/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)