Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hlasová hygiena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka
 (Pavla Wohlmuthová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//6pqzif// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Hudební výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Dech a hlas herce a dech a hlas postavy
 (Jana Štvrtecká - Kaločová)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vnrfo/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Hudební aktivity v mateřské škole - práce s dětskou písní a nástroji boomwhackers
 (Lucie Zatloukalová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4l9p/ | Předškolní pedagogika / | Theses on a related topic

Řečová a hlasová výchova na 1. stupni ZŠ
 (Monika RYTÍŘOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iv8f6d// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Fonační a rezonanční cvičení jako možnost prevence hlasových obtíží v oblasti mluveného slova u herců vybraného divadelního souboru.
 (Renáta KUSNÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//les61w// | Speciální pedagogika / Logopedie | Theses on a related topic

Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála
 (Anna HOUŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6cmikg// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Hlas zpěváka, hlasové poruchy a hlasová hygiena
 (Dagmar HLADÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t63ago// | Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života | Theses on a related topic

Hlasová hygiena a sekundární prevence hlasových poruch u studentů učitelských oborů
 (Dana Dufalová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbh9b/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Hlasová hygiena u začínajících pedagogů a pedagogů s víceletou praxí na 1. stupni ZŠ
 (Miriam Kuklínková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jla2t/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Hlasová hygiena v rámci hlasové výchovy
 (Marek Pukl)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aou1i/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)