Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

udržitelný rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Support vector machines a evoluční algoritmy
 (Martin Ševčík)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147507 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh klasifikátoru parametrů udržitelného rozvoje pomocí Support Vector Machine
 (Petra Špírková)

2010, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jbil32// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Localization of mobile devices using machine learning
 (Aleš Calábek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w50sg/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni regionu a jejich zhodnocení
 (Zuzana Nepovímová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4dbkdu// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Udržitelný komunitní rozvoj v ČR se zaměřením na sousedské komunity
 (Marie AMBROZKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2bqo6z// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Přesnost klasifikace krajinného pokryvu a její vliv na ekologická modelování
 (Jan Komárek)

2018, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//he042s// | Environmentální vědy / Aplikovaná a krajinná ekologie | Theses on a related topic

Identifikace a klasifikace sociálně segregovaných lokalit ve spádovém území města Louny
 (Lenka Radová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//a0pgbn// | Krajinářství / Územní technická a správní služba | Theses on a related topic

Matematické modelování transportu neutronů
 (Milan HANUŠ)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3y7hkn// | Matematika / Aplikovaná matematika | Theses on a related topic