Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

riadenie projektu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Riadenie projektu v oblasti velkej kultúrnej udalosti
 (Zuzana Budzáková)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/goqlz/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Plánovanie a riadenie projektu implementácie ERP systému
 (Veronika Trepáčová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72323 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Plánovanie a riadenie projektu
 (Radovan KOUŘIL)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//53mhvz// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Riadenie projektu v škole - Zdravá škola
 (Zuzana MRÁZIKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gque8b// | Pedagogika / Školský management | Theses on a related topic

Multifest - Riadenie a organizácia projektu
 (Vanda Kobulská)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73382 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Informačná podpora plánovania a riadenie nákladov v projekte
 (Miroslav Žabka)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/weepm/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Riadenie rizík projektu v konkrétnej spoločnosti
 (Jana Kalaninová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//kcpc2y// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010
 (Barbora Kukučková)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2pbd/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Zhodnotenie využitia informačných technológií na kontrolu a riadenie zásob materiálu
 (Petra Gondová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldgd2/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Riadenie projektov správy a vývoja informačných systémov pomocou nástroja Project 2007
 (Daniel Necpál)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wlxrr/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)