Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komplexní kartografická vizualizace nad prostorovými daty INSPIRE
 (Ladislav Koudelka)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmrha/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Kartografická vizualizace historických prostorových dat
 (Daniel Bicák)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/meqeg/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Vizualizace prostorových Big Data
 (Jáchym KELLAR)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kdw017// | Geomatika / | Theses on a related topic

Správa a vizualizace dat prostřednictvím konceptu Volunteer Geographic Information
 (Šimon Leitgeb)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xbfw2/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Vliv způsobu vizualizace geografických dat na schopnost jejich interpretace člověkem
 (Kateřina Špriňarová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kg3iv/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vizualizace kvality geografických dat
 (Annamária Kundriková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6fkv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Možné druhy vizualizace multidimenzionálních dat s využitím technologie Oracle Spatial a MapViewer
 (Jan Mach)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q5t1kq// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Vizualizace kvality geografických dat
 (Annamária Kundriková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6fkv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic