Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

GSM Modem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Mobilní marketing: analýza marketingové komunikace prostřednictvím mobilního operátora T-Mobile v letech 2009-2010
 (Petra Hojovcová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s9ya0/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Komunikační rozhraní modemů GSM
 (Vojtěch Spěvák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkpn8/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití GSM modulů v elektronických zabezpečovacích systémech
 (Tomáš BARTOŠ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0ciuwe// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Vzdálený monitoring mikroklimatických parametrů prostor s využitím GSM modulů na platformě Java ME - IMP-NG
 (Martin KVÍDERA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9j78wi// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Univerzální GSM komunikační jednotka pro diagnostické systémy
 (Jiří Hájovský)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98609 | Elektrotechnika / Elektronika | Theses on a related topic

Snímač poruch s GSM modulem
 (Tomáš Shejbal)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//utzu2t// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Dálkové ovládání spotřebičů s využitím GSM
 (Miroslav Uchoč)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78422 | Elektrotechnika / Elektronika | Theses on a related topic

Spínač ovládaný přes GSM
 (Radim JELÍNEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//schk0c// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Komunikační rozhraní modemů GSM
 (Vojtěch Spěvák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkpn8/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Ovládací software modemu GSM-R pro embedded systém EXM32
 (Josef Bačkovský)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//juo3j2// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)