Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

gender mainstreaming

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kde sú ženy v českých mestách? Bariéry gender mainstreamingu v praxi
 (Juraj Hurný)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p8x21/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Urbanizácia a životné prostredie
 (Tomáš Urban)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w6orj/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy, plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne.
 (Lýdia Grešáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqtoh/ | Sociologie / | Theses on a related topic

MENO, MESTO, VEC: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna
 (Slavomíra Ferenčuhová)

2010, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/azns6/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic