Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

gender

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Persvaze v politickém diskurzu: kontrastivní analýza
 (Martina GRABMÜLLEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mbbd3q// | Filologie / Španělský jazyk | Theses on a related topic

Gender in Discourse: Indian Women in the British Press
 (Petra Slavíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qdvj59// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Měšťanka a dělnice v Brně v letech 1872-1914 Tisk a spolkový život pracujících žen
 (Andrea Odehnalová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xh973/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Obraz ženy dělnice v brněnském českém tisku na přelomu 19./20. století
 (Monika Praženková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xuwka/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

České ženy a volební právo 1918-1920 na stránkách ženského tisku
 (Tomáš Valaškovčák)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2d5n/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Obraz ženy v českém tisku - analýza časopisu pro ženy se zaměřením na genderové stereotypy
 (Kateřina Tušarová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//3twms9// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic