Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezdomovectví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Individuální plánování sociální služby osobní asistence pro seniory (jako nástroj řízení kvality sociální služby v organizaci)
 (Irena Peková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jlk4pg// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Individuální plánování ve vybraných terénních sociálních službách jako východisko pro poskytování kvalitní péče
 (Veronika Havlová)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n81ni/ | Sociální práce / Sociální práce makro – inovace v organizacích | Theses on a related topic

Individuální plánování v domovech pro seniory jako zkvalitnění poskytované sociální služby pohledem klíčového pracovníka
 (Lucie Čechová)

2020, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1zs5dk// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Individuální plánování jako nástroj pro zvyšování kvality sociální služby osobní asistence u lidí s těžkým tělesným postižením a seniorů v Praze
 (Kateřina SEDLÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0wcaqr// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Individuální plánování v sociálních službách určených pro seniory
 (Lenka Dusíková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmxkj/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Individuální plánování sociální péče v domově pro seniory
 (Tereza HALFAROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5yz0z3// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování u mentálně postižených uživatelů sociální služby podpora samostatného bydlení
 (Michaela Vláčilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zyrdyr// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Individuální plánování sociální služby s osobou s Alzheimerovou demencí
 (Silvia Majtánová)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//us726p// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Bezdomovectví a návykové látky, přístup pracovníků v azylovém domě k osobám závislým na návykových látkách z pohledu klientů
 (Marta PÁLENÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9dpalv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Azylový dům pro ženy
 (Přemysl Holeš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//e9h1zh// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)