Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

makrocyklický ligand

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Syntéza, strukturní a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin polydentátních Schiffových bazí
 (Marek MACHATA)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3c6ug4// | Chemie / Anorganická chemie | Theses on a related topic

Jednojaderné Co(II) komplexy s koordinační geometrií na pomezí hexa a heptakoordinace: magnetické a strukturní vlastnosti.
 (Ondřej František FELLNER)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fkpcao// | Chemie / | Theses on a related topic

15-17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy nebo lanthanoidy
 (Eva ZAHRADNÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k1q09p/EZ_DP_BD_FIN.pdf/ | Chemie / Anorganická chemie | Theses on a related topic

Vazba komplexů ruthenia na makrocyklické nosiče: struktura a vazebné konstanty
 (Petra Munzarová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0hbu/ | Chemie / Strukturní chemie | Theses on a related topic

TRIÁDA ŽELEZA, CHROM, MANGAN A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA SŠ
 (Nikola POHRANCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3lr8sg// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Theses on a related topic

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy
 (Eva ZAHRADNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jpo8oz// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Theses on a related topic

Umělec Petr Nikl. Rozprava se čtenářem, divákem, posluchačem.
 (Eliška Bílková)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/xcx0b/ | Dramatická umění / Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo | Theses on a related topic

Nikl z pohledu léčebné výživy
 (Jaroslav Holeček)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p45wc/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Ab initio studie fází obsahujících nikl a mangan
 (Martina Mazalová)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edptv/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Neplatnost usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným
 (Lukáš Nikl)

2018, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/tic7j/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)