Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nir spektroskopie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin
 (Adam Ovesný)

2018, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w08e8m// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení kvalitativních parametrů zrna ječmene a sladu
 (Tereza Málková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdan4o// | Agrobiologie / Fytotechnika | Theses on a related topic

Stanovení obsahu silic pomocí infračervené (FT-NIR) spektroskopie
 (Eva Sedlaříková)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vkt71z// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Hodnocení změn při dozrávání a skladování ovoce s využitím metod NIR spektroskopie
 (Petr Šnurkovič)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y24vio// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení vybraných parametrů u brambor
 (Alena Balarinová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5vnsmt// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Využití NIR spektroskopie ke kontrole kvality potravinářských výrobků
 (Lukáš Dvořák)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nxrida// | Chemie a technologie potravin / Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů | Theses on a related topic

Možnosti NIR spektroskopie při analýzách průběžné výrobní kontroly Nicergolinu
 (Petr Velecký)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ds2xe// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Tvorba databáze NIR spekter vybraných masných výrobků
 (Lucie Režná)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1yezzg// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Reflexní spektroskopie struktur SOI
 (Libor Šmejkal)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvs0n/ | Fyzika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)