Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paliativní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče
 (Kateřina Doležalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//up2ex5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Paliativní péče v kontextu sociální práce
 (Kristýna Fedáková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11529 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Formy paliativní péče v kontextu rodiny a úloha sociálního pracovníka
 (Jana Vaisová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11119 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Podpora rodiny s umírajícím dítětem v kontextu sociální práce
 (Monika NEDVĚDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jgqxwr// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života osob v paliativní péči
 (Martina Vyhnalová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vp3fy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Návrh adaptačního plánu v neziskové organizaci Domácí hospic Setkání, o.p.s.
 (Martina VRBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rdkxeg// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Mozková smrt a dárcovství orgánů
 (Lucie HOŘÍNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3d9pre// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic