Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Modelování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
 (Jana Dembinská)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
 (Martin Dúbravský)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Odhad vybraných typů modelů finančních aktiv
 (Klára Jelínková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100785 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Modelling small-RNA binding using Convolutional Neural Networks
 (Eva Klimentová)

2022, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dnbux/ | Umělá inteligence a zpracování dat / Bioinformatika a systémová biologie | Theses on a related topic

Modelování a predikce provozního cash-flow
 (Tereza Nováčková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq704/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Modelling of toxic effects of mixtures at different levels of biological organisation
 (Soňa Smetanová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ir9oj/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
 (Mariya Antonova)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1g17/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Predikce a modelování vybrané kriminality pomocí ICT: Možnosti a limity
 (Martin Doleček)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x31mi/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Modelování a predikce vývoje hypotečního trhu v České republice
 (Michal Chribik)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gql53/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic