Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hsqc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

NMR studie peptidů vázajících vzácné kovové polutanty
 (Alice Laníková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xqxbk/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Strukturní charakterizace regulační domény lidské tyrosin hydroxylasy za použití NMR spektroskopie
 (Petr Louša)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aq8q6/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

NMR studie peptidů vázajících vzácné kovové polutanty
 (Alice Laníková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xqxbk/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium posttranslačních modifikací u Plektinové ABD domény
 (Zuzana Máčalová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzdng/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Exprese varianty přijímačové domény histidinkinasy CKI1 rostliny Arabidopsis thaliana napodobující přijímačovou doménu AHK5.
 (Petra Kavalcová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo3vo/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Strukturní charakterizace regulační domény tyrozin hydroxylázy
 (Hana Nedozrálová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovo6h/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Relaxační NMR studie haloalkandehalogenasy DhaA
 (Vojtěch Zapletal)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1pua/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic