Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Antropometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bioelektrická impedance - analýza a interpretace naměřených dat
 (Prokop Ferdan)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//kw78pr// | Ekonomika a management / Management sportovní | Theses on a related topic

Srovnání procenta tělesného tuku u studentů učitelství prvního stupně ZŠ s šetřením z roku 2005 pomocí bioelektrické impedance horních končetin
 (Martina KOUBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d8gwlc// | Učitelství pro základní školy / NŠ-TV-C | Theses on a related topic

Objektivita měření metody bioelektrické impedance (BIA)
 (Simona ZAPLETALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nc8vvg// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

Tělesné složení na základě bioelektrické impedance v seniorské populaci
 (Jana HAJDUČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wfkc4u// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Analýza tělesného složení u 7 a 8letých chlapců a dívek pomocí metody bioelektrické impedance
 (Lukáš STEJSKAL)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//74yrij// | Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Stanovení tělesného složení na základě metody bioelektrické impedance u seniorské populace
 (Adela Marečková)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zxftp3// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - zeměpis | Theses on a related topic

DETERMINACE TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE NA ZÁKLADĚ BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE
 (Jakub Sikora)

2010, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ciquol// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Stanovení tělesného složení extraligových hráčů ledního hokeje na základě metody bioelektrické impedance
 (Václav VENCLÍK)

2011, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zlcuxf// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Komparace tělesného složení u vysokoškolské populace mužů a žen pomocí metody bioelektrické impedance a měření kožních řas
 (Ludmila Plochá)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h7437b// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

Transverzální somatometrický výzkum současné vysokoškolské populace se zaměřením na jejich tělesnou stavbu, tloušťky kožních řas a stanovení procenta tuku
 (Kateřina Chadimová)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e5bim4// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic