Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kariérové rozhodování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Profesní aspirace dětí navštěvující zájmové kroužky v Salesiánském středisku mládeže
 (Gabriela Králová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qei3f/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Career Development in the Emerging Adulthood Context
 (Lucia Kvasková)

2021, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6tlj/ | Psychologie / Vývojová psychologie | Theses on a related topic

Kariérové rozhodování u dětí z dětských domovů pohledem jejich vychovatelek
 (Eva Jarošová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7ush/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Rozhodování studentů středních škol v oboru Hotelnictví o budoucím kariérovém směřování
 (Tomáš Pekař)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hlb8e/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Kariérové rozhodování vysokoškolských studentů
 (Petra Zavřelová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxloz/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování
 (Martina FÜLEPOVÁ)

2013, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vrusrc// | Psychologie / | Theses on a related topic

Využití virtuální reality při kariérovém rozhodování
 (Veronika Burdová)

2024, Bakalářská práce, Institut vzdělávání a poradenství / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//o1fsvc// | Kariérové poradenství a vzdělávání / | Theses on a related topic

Volba vyššího sekundárního vzdělávání dětí v kontextu aktuálních rodinných situací
 (Hana Veselá)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wll8e/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vliv sociální stratifikace a sociálního statusu rodičů na volbu střední školy u žáků a žákyň 8. a 9. třídy.
 (Markéta Stuchlíková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12209 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)