Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kariérové teorie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Výchovné (kariérové) poradenství na základních školách se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci
 (Libuše Ďurišová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1oev/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Volba další vzdělávací dráhy u vybrané cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením
 (Kamila Klecanská)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl92s/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zpětná reflexe volby další vzdělávací dráhy očima studentů ekonomických oborů v 1. ročníku střední školy
 (Michaela Keroušová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irqmc/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Rozhodování romských žáků 9. třídy základní školy o jejich další vzdělávací a profesní dráze
 (Lucie Zástěrová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwrr5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Percepce neúspěchu při řádném termínu maturitní zkoušky u gymnazistů a jejich další vzdělávací dráha
 (Kristýna Furiršicová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5ey5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Výchova k volbě další vzdělávací dráhy v rodině
 (Blanka Studničková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g66iy/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny
 (Petr Hlaďo)

2009, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymucd/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv motivace k učení u žáků 8. a 9. tříd v tradičních a alternativních školách na jejich další vzdělávací aspirace
 (Markéta Pajerová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2y4t/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)