Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

učitel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Podporující chování třídního učitele při utváření vztahů ve třídě
 (Dominika Mrhová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxizk/ | Učitelství anglického jazyka pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Analýza postavení učitelů ve společnosti
 (Lenka Kukulová)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl1ju/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Obraz učitele ve vybraných knihách Ivony Březinové
 (Kristýna Hartmannová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3ar4/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / | Theses on a related topic

Postavení učitelů ve společnosti: aktuální problémy
 (Michaela Divinová)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvfrc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Prestiž učitelského povolání v České republice
 (Michaela Munzarová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nqdkv/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Prestiž učitelské profese očima jejich představitelů
 (Tereza Pavlíčková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vveog/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Postavení učitelů v současné české společnosti
 (Pavla BEŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wn8vax// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Názory rodiču na postavení učitelů v České společnosti na počátku třetího tisíciletí
 (Michaela GLUMBÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p73vvo// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Názory žáků na postavení učitele střední školy v současné české společnosti
 (Radek PLAČEK)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//p346y8// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.
 (Veronika HAISOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a17c4p// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)