Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cizí jazyk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Srovnávací obsahová a jazyková analýza ruských a českých smluv o dílo
 (Jan Brichta)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcozr/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Integrace výtvarné výchovy a anglického jazyka (CLIL - obsahově a jazykově integrovaná výuka)
 (Kateřina Strnadová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfllj/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Galerijní pedagogika a zprostředkování umění | Theses on a related topic

Obsahová a jazyková analýza deníků Lidové noviny a Právo
 (Irena Růžičková)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//z2xwqn// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Německé psané smlouvy a jejich zvláštnosti: Analýza obsahové výstavby a jazykových prostředků v německy psaných smlouvách z vybrané oblasti práva.
 (Matěj KLINKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tajco4// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství "Fraus" a "Fortuna" pro 6. a 7. ročník ZŠ
 (Irena Jará)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ixp0gj// | Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ) | Theses on a related topic

Content and Language Integrated Learning as a Way to Increase Effectivity and Engagement In Online Lessons
 (Kateřina Sedláková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd2oy/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Obsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.
 (Alžběta HOLANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zpwi3j// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Přístup pedagogů a rodičů k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na mladší školní věk v okrese Karviná
 (Lucie Jeská)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfe6a/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Alena Kubíčková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdtf5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)