Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transkripcni faktory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur
 (Eva Janečková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppi3j/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Transkripční faktory a jejich signální dráhy u zánětlivých procesů
 (Radovan Krejčíř)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmkei/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární faktory vývoje chlupových folikulů
 (Barbora Veselá)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n91kh/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Regulace pluripotence homeodoménovými transkripčními faktory v modelové rostlině Arabidopsis thaliana
 (Isaac SUGRAŇES)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9jrou9// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Transkripční faktor STAT3 jako regulátor buněčného metabolismu
 (Vladislava Vodičková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1vzr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nukleární transkripční faktor Nrf2
 (Nikola Suchá)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//06wxv8// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Dynamika transkripčních faktorů rodiny p53 a STAT3 v nádorových buněčných liniích
 (Radovan Krejčíř)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgl0b/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza transkripčních faktorů biosyntetické dráhy antokyanů
 (Kateřina Mácová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w75h9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Interakce telomerového proteinu TRF2 a neuronového transkripčního faktoru REST
 (Klára Schichelová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4t83/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Mechanismus regulace a význam transkripčního faktoru STAT3 u neurálních kmenových buněk
 (Ondřej Filip)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6c3z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)