Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

advertising discourse

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women
 (Markéta Rozmarová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyvb8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Gender Differences as Reflected by the Structure of Noun Phrases in the Registers of the News and Academic Prose
 (Mária Fileková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lk3y5/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Structure of Noun Phrases in Scientific Texts in English and Czech
 (Martina VLKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y64iuq// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Comparison of translations of English definite noun phrases in Czech and Chinese
 (Kristýna SIVOKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2wwig1// | Filologie / Čínská filologie | Theses on a related topic

The structure of noun phrases in English and Spanish
 (Klára SOLAŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ysw009// | Geografie / Geografie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

Postmodification of Noun Phrases in Fiction
 (Kateřina Škodová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0v469h// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women
 (Markéta Rozmarová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyvb8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Ideal Female Beauty in Noun Phrases in Cosmetic Advertising for Afro-American Women
 (Markéta Rozmarová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyvb8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Construction of Ideal Beauty in Cosmetic Advertising: A Discourse Analysis
 (Karolína Otipková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4bpiaf// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Language of Cosmetic Advertising: Discourse analysis
 (Pavla Kostková)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw1re/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)