Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

laplaceova rovnice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice
 (Vojtěch Chalupa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bedq8/ | Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Laplaceova transformace
 (Kateřina SEIBTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//21bm9q// | Matematika / Matematika a její použití v přírodních vědách | Theses on a related topic

Úlohy pro Laplaceovu rovnici se singularitami v okrajových podmínkách
 (Martin HAMÁČEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ldegh4// | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Využití Laplaceovy transformace při řešení diferenciálních rovnic
 (Karol Majcin)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wio0ui// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Diferenciální rovnice se zpožděním
 (Eliška BRABCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8tl2ig// | Matematika / Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

Diferenciální rovnice vyšších řádů a jejich aplikace
 (Petr Kysilka)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/el83f/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Fyzika mýdlových bublin
 (Jan Lošák)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rl5he/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Harmonické funkce
 (Lenka Jirků)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmy3g/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

O existenci a kvalitativních vlastnostech řešení nelineárních rovnic
 (Phuoc-Truong Huynh)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqmtt/ | Matematika / Matematická analýza | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic