Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

linearni polypropylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Polypropylen s dlouhými vězvemi
 (Vendula Fialová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kawbuy// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Směsi lineárního a rozvětveného polypropylenu
 (Tereza Slaběňáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3p1lzk// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem
 (Michal Kudláček)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fc48xs// | Inženýrství polymerů / | Theses on a related topic

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem
 (Marie Ševčíková)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ngl4j7// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Fotodegradace větveného polypropylenu
 (Vendula Machů)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3mbzf1// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Izotermní krystalizace nukleovaného větveného polypropylenu
 (Vendula Machů)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6607jk// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Vliv fotodegradace na směsi lineárního a větveného polypropylenu
 (Aneta Crlová)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x4scfx// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

High pressure crystallization of long chain branched polypropylene
 (Lukáš KOVÁŘ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3aknox// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Elongational viscosity of polymer melts and its utilisation for plastics technologies optimisation
 (Rostislav Vilém)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wyl9sz// | Inženýrství polymerů / | Theses on a related topic