Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vetveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Úloha signální dráhy Wnt/PCP ve větvení orgánů
 (Jan Hendrych)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5wh0/ | Experimentální a molekulární biologie / Experimentální biologie živočichů a imunologie | Theses on a related topic

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Podmíněná logika větvení dotazníku
 (Michal Vrábel)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jha9q/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Modifikace algoritmu metody větvení a mezí pro řešení úloh celočíselného programování
 (Lukáš Vítek)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76579 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Vliv větvení a specifické nukleace na morfologii, mechanické a tepelné vlastnosti vstřikovaných produktů ze směsí polypropylenu
 (Tereza Slaběňáková)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eacf8f// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Účinky látek analogických strigolaktonům na větvení klíčních hyf arbuskulárních mykorhizních hub in vitro
 (Barbora Štrynclová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcqec/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Řešení aukcí pomocí metody větvení a mezí
 (Karolína Milnerová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59615 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Levostranné větvení vedlejších vět left-branching
 (Štěpánka PRŮKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kl8fp6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Větvení
 (Zuzana Bartošová)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//bizlip// | Výtvarná umění / | Theses on a related topic

Efektivní testování lokálních větví nástroje Git za použití vzdáleného spuštění
 (Jakub Senko)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t47pd/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)