Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

In-cell NMR

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii
 (Šárka Pospíšilová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d28yd/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii
 (Šárka Pospíšilová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d28yd/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii
 (Šárka Pospíšilová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d28yd/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii
 (Šárka Pospíšilová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d28yd/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Návrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněk
 (Hana Štěpánková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4lda4f// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Transfekce somatických buněk pomocí magnetických nanočástic a jejich post-transfekční lokalizace
 (Veronika Pošustová)

2018, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//o7v8oq// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Theses on a related topic

Transformace a transfekce vybraných bakteriálních a eukaryotických buněk
 (Stanislava Králová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efgfk/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Vliv buněčné denzity kultury HEK293 na úspěšnost transientní transfekce.
 (Marcela Krzyžanková)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gnidqp// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)