Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Systém péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Drogová závislosť v procese dospievania
 (Terézia Mišovičová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9wfw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření
 (Lucie ŠŮSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e33wvg// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Středisko výchovné péče, intervence ve prospěch dítěte (Výzkumné šetření)
 (Stanislav GÁBA)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ewrd9l// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Projekt výzkumného kvalitativního šetření komunikace mezi sociálními pracovníky a cizinci
 (Natálie Rotterová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/p6fa3/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Percepce mentálního postižení středoškoláky na Blanensku - projekt výzkumného šetření
 (Alena Šmeralová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13207/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postavení lidové písně ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol (na podkladě výzkumného šetření)
 (Michaela Kalinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/njj2h/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Pachatelé a oběti přestupků vykazujících znaky domácího násilí - výzkumné šetření v holešovském regionu
 (Michaela Miklíková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//t7qnti// | Pedagogika / Pedagogika - správní činnost | Theses on a related topic

Výzkumné šetření zájmové činnosti středoškolské mládeže na příkladu města Třebíč
 (Jiří Kazda)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//dc03eh// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Drogová scéna na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
 (Jana Čecháková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aaarg/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství rodinné výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Komparace drogové scény u vybraného vzorku vysokoškolských studentů v České republice a ve Slovinsku
 (Radek Klech)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp4pw/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)