Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rehabilitácia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vplyv ucelenej rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti u pacientov po amputácii dolnej končetiny pre diabetes mellitus II. typu
 (Jakub Palenčár)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6z2t/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Změny životní situace u jedinců s onemocněním diabetes mellitus typu I. a II.
 (Kateřina Victoria Sallam)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/h06v2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Diabetes Mellitus II. typu a jeho prevence
 (Veronika HONSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uzqjpn// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dietní léčba u seniorů s diabetes mellitus II. typu
 (Markéta Popelková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hfjcal// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita života seniorů s onemocněním diabetes mellitus II. typu
 (Bára Konečná)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qpg6uu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Diabetes mellitus II. typu ve stáří se zaměřením na výživu
 (Adéla Klegerová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mrv8nj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv onemocnění diabetes mellitus II. typu na pohybovou aktivitu u jedinců ve středním věku
 (Michal Hrouzek)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3c97/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Hodnocení selfmonitoringu u seniorů s onemocněním diabetes mellitus II. typu
 (Inka SEIDLEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ux0df3// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

Pohybová aktivita seniorů s diabetes mellitus II. typu
 (Andrea TRAJKOVA)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//al9110// | Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | Theses on a related topic

Spolupráce škol s rodiči dětí s onemocněním diabetes mellitus 1. typu
 (Zuzana Franzová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7qyy/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)