Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

balassa-samuelson effect

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?
 (Carl-Philip Doerge)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78525 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Economics of Globalisation and European Integration | Theses on a related topic

Teorie a praxe Balassa-Samuelsonova efektu
 (Katarína Kostolná)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0wmm/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Balassův-Samuelsonův efekt v zemích střední východní Evropy
 (Emil Adámek)

2018, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133104 | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Balassův-Samuelsonův efekt v ekonomice České republiky
 (Aneta Ježková)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135827 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Příčiny cenových rozdílů v zemích eurozóny
 (Martina Venhudová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xb8pw/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Teorie rovnovážného měnového kurzu v kontextu mechanismu ERM II
 (Martina Fröhlichová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4mkr/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic