Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

srdecni vydej

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv krátkodobé hypoxie a hyperkapnie na perfuzní index, srdeční výdej a další parametry kardiovaskulárního systému
 (Vladimíra Solarová)

2024, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//0vdpd4// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Hodnocení korelace mezi impedancí plic a srdečním výdejem při vysokofrekvenční oscilační ventilaci
 (Lenka Smotlacha)

2021, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//p31d2f// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Znalosti všeobecných sester o metodách monitorace srdečního výdeje
 (Petra Jašková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s15h3/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Demonstrační modul pro měření srdečního výdeje termodiluční metodou
 (Marek Tošovský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xg5a1f// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Modelování a analýza výpočtu srdečního minutového výdeje pomocí diluce glukózy
 (Kristýna Šindelková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98901 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Laboratorní úloha na měření srdečního výdeje
 (Jiří Šnorik)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93238 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Laboratorní úloha pro měření srdečního výdeje
 (Nikol Malinová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98807 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic