Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dimenze, kognitivního, procesu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Spokojenost občanů s kvalitou života jako indikátor rozvoje (Brno-Líšeň)
 (Tereza Unarová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rnjyhm// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Měření udržitelného rozvoje pomocí vybraných indikátorů v rámci Evropské unie
 (Andrea Hrušková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145526 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání
 (Dana Kolářová)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81452 | Finance a účetnictví / Teorie vyučování ekonomických předmětů | Theses on a related topic

Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání
 (Dana Kolářová)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81452 | Finance a účetnictví / Teorie vyučování ekonomických předmětů | Theses on a related topic

Role mediálního multitaskingu v procesu učení
 (Lucie Malúšková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq6uc/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Project - based Learning: Halloween Party
 (Vlasta Rousová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzgwd/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Using Tablets for Project-Based Learning in EFL: Course Design
 (Tereza Potůčková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlokj/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Advantages and Disadvantages of Project-Based ESL Learning for Children with Attention Disorders
 (Radim KLEMENS)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8d8smv// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Systemická terapie klienta s depresivní symptomatikou: Systematická případová studie
 (Pavla Andrlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/niq71/ | Psychologie / | Theses on a related topic