Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aberace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Strukturní chromosomové aberace postihující chromosom 18
 (Hana Poláčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc8ik/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Pozákrokové aberace lidského oka
 (Marcela Andersová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7ua2/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Aberace centrosomů v nádorových buňkách neurogenního původu
 (Erika Mikulenková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqh8m/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Aberace vyšších řádů a jejich korekce brýlovými čočkami s free-form technologií
 (Lucia Krasňanská)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cb3hy/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Aberace vyšších řádů v populaci.
 (David CHYTIL)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j4wjgo// | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Hodnocení aberace půdy vybraného katastru kraje Vysočina
 (Michal Veselý)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9j7ax7// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Laboratorní vyšetření vrozených vývojových vad v rámci prenatálního screeningu se zaměřením na chromozomální aberace
 (Andrea TOMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xzlys1// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Hodnocení aberace půdy vybraných katastrů Královéhradeckého kraje
 (Vojtěch Štulc)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ekduhx// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Hodnocení aberace vybraných ploch katastru obce Vlkov
 (Martin Havlát)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o6bkci// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Aberace optické soustavy oka vyššího řádu a jejich vliv na kvalitu vidění
 (Simona Procházková)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fg788/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)