Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Starobní důchod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Příčiny předčasného odchodu zaměstnanců do starobního důchodu a jejich dopad do systému sociálního pojištění
 (Vendula ŠABRŠULOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//07fpit// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Odchod do starobního důchodu jako mezník v životě člověka
 (Lenka PELEJOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gc086w// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Problematika přípravy lidí na odchod do důchodu
 (Petra MARKALOUSOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bd3eb9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příprava na stáří a odchod do důchodu z pohledu dnešní populace středního věku ve městě Sedlčany
 (Michaela Hořtová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//irvq15// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Odchod do důchodu jako tranzistorní krize životní dráhy každého jednotlivce
 (Klára Slavíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola aplikované psychologie

http://theses.cz/id//ifil6q// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Odchod do důchodu jako významná životní změna
 (Šárka Šimková)

2021, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6welol// | Andragogika / | Theses on a related topic

Srovnání podmínek odchodu do starobního důchodu od roku 1976 do roku 2011.
 (Ivana ŘEHÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1z6jr8// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Způsoby zvládání přechodu ze zaměstnání do důchodu u pedagogů středních škol
 (Karolína Laštůvková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdajy/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Odchod do důchodu - významný mezník v životě člověka
 (Dana KOCOURKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xsqo5i// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Významný předěl v životě člověka - odchod do důchodu
 (Hana MÜLLEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3be8h3// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)