Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karcinom prsu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Prevence v gynekologii se zaměřením na karcinom prsu
 (Martina Krejzková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/toqu6/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Karcinom prsu - Míra informovanosti žen po ablaci prsu
 (Lucie HEJDUKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/dspace/handle/123456789/4125 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby
 (Jiří Navrátil)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkkdr/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Karcinom prsu
 (Eliška Slavíčková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gxwsg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu
 (Jiří PROKOP)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vy7he// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Karcinom prsu u žen
 (Michaela STAŇKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kxjqgj// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Život po mastektomii pro karcinom prsu
 (Miroslava Čechová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xp1nzz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Fyzioterapie po operaci prsu pro karcinom
 (Rozálie KYSELÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8hyded// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Karcinom prsu u mužů
 (Filip SLÁDEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uqwgi7// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Brachyterapie prsu pro částečné ozáření prsu
 (Aneta Zavoralová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ndtii// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)