Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mann

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1. Teoretická část:\nl{}Motiv rasy ve fotografii\nl{}(od kolonialismu po uprchlickou krizi)\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Preparace\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Děti úplňku
 (Gabriela Stránská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lt4yqz// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Dokumentární fotografie- dítě
 (Barbara ZGRAJA)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hqsqsn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Digitální fotografie ve výtvarné tvorbě dětí předškolního věku
 (Kristýna Stratilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2d9wj4// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Rodinná fotografie
 (Klára Peroutková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69678 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Krasohled - svět očima dětí v předškolním věku prostřednictvím fotografie
 (Radka UHLÍŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ngs7m6// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Fotografie očima dětí
 (Anna ZÁZVORKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c95bcz// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Sally Mann and David Hamilton. Comparison in the context of nymphet archetype and its photographic representations.
 (Karol Sekta)

2017, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10088 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Sally Mann and David Hamilton. Comparison in the context of nymphet archetype and its photographic representations.
 (Karol Sekta)

2017, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10088 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Sally Mann and David Hamilton. Comparison in the context of nymphet archetype and its photographic representations.
 (Karol Sekta)

2017, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10088 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic