Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

revitalisation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Malovinaři a jejich podíl na revitalizaci vinařské kultury na Znojemsku. Případová studie
 (Eliška Leisserová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on9u0/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?
 (Magdaléna Chlápková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ib8/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Revitalizace veřejného prostoru Křížové hory v Českém Krumlově
 (Ivan Nevřela)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wisno// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Theses on a related topic

Státní podpora revitalizace bytového fondu v České republice
 (Martin Mužík)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ed91h/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Ozdravná opatření v podniku
 (Jiří Suchý)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jwwzd/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Ozdravná opatření v podniku
 (Jan Kamenický)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c3arj/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Problematika revitalizace průmyslových památek v České republice
 (Dino Kafedžič)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysrge/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Návrh studie revitalizace vodního toku na příkladu bezejmenného potoka u obce Klokočná
 (Jan VRŇATA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gikq33// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace Hnojnického potoka
 (Tomáš MADĚRA)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5zuf9e// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace levobřehého přítoku Jindřichovického potoka a přilehlého lužního lesa
 (Radka KAMBERSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x9ml6m// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)