Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hematologicka malignita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Cirkulující mikroRNA u hematologických malignit
 (Michaela Zejdová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvxd5/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Využití molekulárně genetických metod ke studiu patogeneze, diagnostiky a prognostické stratifikace u hematologických malignit.
 (Michaela Bohúnová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv8ql/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Úloha cílových molekul miRNA v biologii solidních nádorů a hematologických malignit
 (Kateřina Henzlová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ct3fd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou
 (Eva Brhelová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xll7c/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Molekulární charakterizace multirezistetních kmenů vybraných bakterií izolovaných od pacientů s hematologickými malignitami
 (Zuzana Skokanová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nrsx9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Princip a význam autofagie v případě hematologických malignit.
 (Darja Páralová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oy6sp/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cereblon v patogenezi hematologických malignit
 (Monika Stanková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/izm4m/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nejčastější otázky a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života
 (Nikola Beránková)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i4lf4l// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Moderní přístupy ke klasifikaci, diagnostice a terapii hematologických malignit
 (Barbora Vraná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//shusgo// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Deubiquitinační enzymy u hematologických malignit
 (Sandra WARMUSOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ibua3u// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)