Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

infectious complications

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ošetřovatelská péče u pacientů s infekčními komplikacemi po totálních endoprotézách kyčelního a kolenního kloubu
 (Soňa BREJŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c9pg68// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Infekční komplikace ran po břišních operacích
 (Jarmila Koudelková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqj84/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Infekční komplikace kontaktních čoček
 (Petra Šanovcová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xflar/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Prevalence infekčních komplikací u těžce popálených pacientů: výsledky multicentrické evropské studie
 (Břetislav Lipový)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iopso/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Surveillance infekčních komplikací u pacientů hemato-onkologické kliniky
 (Ondřej HOLÝ)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b135wg// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Theses on a related topic

Infekční komplikace u pacientů se zavedeným hemodialyzačním katetrem
 (Michaela Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tb63tq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence infekčních komplikací a nozokomiálních nákaz u zavedených centrálních žilních katétrů v intenzivní ošetřovatelské péči.
 (Petra ŽITNÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tkl8oz// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Prevence infekčních komplikací a nozokomiálních nákaz u zavedených centrálních žilních katétrů v intenzivní ošetřovatelské péči.
 (Petra ŽITNÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hsy9sn// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic