Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

invasive aspergillosis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk
 (Zdeněk Ráčil)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0ydn/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic

Možnosti exprese rekombinantních lektinů v eukaryotním systému
 (Lenka Hýblová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmh0k/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic