Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kulovy integrator

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Simulace vlivu neuniformity vnitřního povrchu kulového integrátoru na výsledky měření světelného toku v programu Ansys SPEOS
 (Miroslav Winkler)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ot6pdg// | Elektroenergetika / | Theses on a related topic

Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření
 (Pavel Vlček)

2019, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ringrr// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Vybraná spektrofotometrická měření
 (Jan Maňák)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78602 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Mísení RGB a bílých LED pro dosažení špičkových parametrů
 (Pavel Gold)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92944 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vliv průběhu řídicího proudu na optické parametry laserové diody
 (Miroslav Slouka)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143859 | Aplikovaná elektronika / | Theses on a related topic