Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

public procurement principles

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace zásad společensky odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách
 (Daniela Chromková)

2024, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxiso/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Principy a režimy práva veřejných zakázek
 (Radka Madarová)

2022, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/xr1gn/ | Praxe veřejné správy / | Theses on a related topic

Veřejné zakázky - zásady zadávacího řízení
 (Michaela Havelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ksbx4o// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Aplikace zásady přiměřenosti v zadávacích řízeních
 (Špaček Špaček)

2022, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/swygb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Metody hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
 (Martin Šmeral)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nr7cf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uplatňování zásady účelnosti při zadávání veřejných zakázek
 (Gabriela Krušinová)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m37l5/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Soulad veřejných zakázek s komunitární úpravou
 (Lucie Vaňková)

2017, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/baik9/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Veřejné zakázky teorie a praxe
 (Vojtalová Vojtalová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/cwtdw/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic