Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rizikové kovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vybrané potenciálně rizikové kovy na odvalu Hedvika a jejich biologická dostupnost
 (Irena Owczarzyová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137381 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Biodostupnost rizikových kovů na odvalu Ema
 (Bohdana Šimáčková)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141608 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Odstraňování arsenu, antimonu, olova a chromu z vod na různých sorbentech
 (Zdeňka Nainarová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//t4j14j// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic