Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Toxické kovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Toxické kovy sorbované na prachových částicích a jejich vliv na znečištění ovzduší
 (Martin Štefek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98473 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Toxické kovy v půdě
 (Vít Korbaš)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115221 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Studium růstu bakteriálního kmene Rhodococcus sp. v prostředí s toxickými kovy
 (Pavla Švanová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98020 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy
 (Veronika Fedorová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75746 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic
 (Matej Böhmer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igl5s/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Přirozené zdroje toxických kovů dolního toku Jihlavy
 (Terézia Krivá)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kii8v/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Analýza vybraných sebeobranných situací v městské hromadné dopravě
 (Robert Puda)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnnl2/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Sebeobranné modelové situace pro osoby se zrakovým postižením
 (Robert Puda)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6cm0/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Vliv stresu v tréninku sebeobrany na reakční dobu při reakci na vizuální podnět
 (Dominik Puda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ea36h/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)